Dwujęzyczność

  • Nasze przedszkole jest przedszkolem dwujęzycznym, integrującym język polski i niemiecki w ramach wszystkich działań i wydarzeń w ciągu dnia. Dzieci są pod stałą opieką dwóch wychowawczyń, z których jedna komunikuje się z dziećmi po polsku, druga zaś po niemiecku – w myśl zasady „jedna osoba – jeden język”. Podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej, gdzie każde z rodziców od początku mówi do dzieci w swoim ojczystym języku, każda z wychowawczyń odpowiedzialna jest za jeden język i tylko w nim się z dziećmi komunikuje.
  • Opieramy się na metodzie immersji, czyli zanurzenia, dzięki której dzieci faktycznie zanurzają się w języku towarzyszącym im podczas wszystkich zajęć: zabaw, czytania, śpiewania, tańca, malowania, mycia rąk, spożywania posiłków, sprzątania, ubierania się, spacerów, urodzin itp. W sposób naturalny, podobnie jak to się dzieje z językiem ojczystym, dzieci przyswajają kolejny język. Słuchają, reagują na powtarzające się wypowiedzi i polecenia, naśladują, starają się rozszyfrować zasady rządzące językiem, tworzą hipotezy na temat jego funkcjonowania, podejmują próby własnych wypowiedzi, a w końcu mówią, bo też chcą zakomunikować coś wychowawczyni. Sztuka polega zatem na tym, by poprzez zabawę oraz wykorzystując zwykłe, codzienne sytuacje, stworzyć dzieciom jak najwięcej okazji motywujących je do obcowania z drugim, początkowo niezrozumiałym językiem. W takich warunkach nie mówimy o nauczaniu, lecz o przekazywaniu drugiego języka, jak i o tym, że dzieci w przedszkolu nabywają drugi język.
  • Wiek przedszkolny jest doskonałym momentem na zetknięcie z drugim językiem. Aparat artykulacyjny dzieci do ok. 10 roku życia jest tak plastyczny, że są one w stanie bezbłędnie naśladować każdy język. Przedszkole jest poza tym okresem niezwykłej chłonności, związanej z aktywnością i twórczością chęci poznawania świata wszystkimi zmysłami. Jest to okres beztroski, braku obowiązków, kiedy czas kontaktu z drugim języku mogą ograniczać wyłącznie godziny pobytu w przedszkolu.
  • Program edukacji dwujęzycznej umożliwia stworzenie podstaw nabywania kolejnych języków obcych w myśl zaleceń Komisji Europejskiej, które zakładają, iż każdy obywatel Unii Europejskiej powinien znać co najmniej trzy języki: swój język ojczysty, oraz dwa inne języki europejskie (Promoting Language Learning and Linguistic Diversity, 2004).
  • Efekty programu edukacji dwujęzycznej w przedszkolu są weryfikowalne, w trakcie uczęszczania do przedszkola rozwój językowy dzieci jest dokumentowany i ewaluowany.

Nasze przedszkole:

Kontakt

ul. M. Palucha 15
60 – 409 Poznań
Tel.: +48 601 247 935
e-mail: przedszkole@ene-due-rabe.pl

Przyjmujemy Zgłoszenia »

Tel.: +48 601 247 935