FAQ

Czy dwa języki to nie za dużo dla trzy-, czterolatka ?

Zdecydowanie nie, jeśli kontakt z tymi językami odbywa się wg konsekwentnie realizowanego systemu, ale bez nacisku i w przyjaznym otoczeniu. Jeśli każda z wychowawczyń (tak jak każde z rodziców w rodzinie dwujęzycznej) konsekwentnie posługuje się tylko jednym językiem, dzieci mogą się z nią identyfikować językowo i oba przyswajać równolegle. Poprzez kontakt z drugim językiem dzieci stale trenują swoje zdolności poznawcze, co stanowi też wyraźne wsparcie dla rozwoju języka ojczystego (pierwszego). Żyjemy w części świata, w której większość ludzi jest jednojęzyczna, ale większość mieszkańców kuli ziemskiej wyrasta w otoczeniu kilku języków i potem nimi bez problemu sie nimi posługuje w zależności od otoczenia i sytuacji.

Jak reagować, kiedy dziecko mówi w języku obcym w domu ?

Z zainteresowaniem i podziwem ! Nie należy jednak nakłaniać dziecka do tego, by tłumaczyło cokolwiek na język ojczysty. W ramach programu immersji dzieci przyswajają drugi język w sposób naturalny, ani nie tłumacząc czegokolwiek z jednego języka na drugi, ani nie tworząc sobie list słówek tak jak na lekcjach w szkole czy na kursach językowych. Nie należy też dziecka poprawiać, jeśli popełnia błędy w poznawanym języku. Błędy są częścią procesu nabywania języka, kiedy dziecko zaczyna łamać „szyfr” i tworzyć hipotezy dotyczące jego funkcjonowania.

Dlaczego dziecko nie zawsze opowiada o zajęciach w języku obcym ?

Dlatego, że drugi język jest tak powszednim elementem dnia w przedszkolu, że dziecko po pewnym czasie nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Język ten przynależy do wszystkich czynności, wydarzeń, zajęć przedszkolnych – jest częścią rytmu dnia i rutyn obowiązujących w przedszkolu. (My, dorośli, po powrocie z pracy też nie opowiadamy szczegółowo o tym, co dzień po dniu robimy w pracy). Natomiast z całą pewnością dziecko będzie opowiadało o szczególnie interesujących zabawach i wydarzeniach – i to niezależnie od języka, w którym się odbywały.

Czy pytać, czego dziecko się nauczyło w języku obcym ?

Metody immersji nie traktujemy jako metody nauczania, a przekazywania języka. Nabywanie języka poprzez zanurzenie jest naturalnym procesem, w którym dziecko nie ma poczucia, że w sposób celowy i świadomy przyswoiło sobie słówka lub gramatykę. A zatem jak najbardziej pytać, ale raczej: co dziecko robiło z panią (odpowiedzialną za język obcy), w co się bawiło, co malowało, co śpiewało, jak tańczyło. Konkretnych odpowiedzi na pytania o postępy dziecka może udzielić wychowawczyni, która na co dzień prowadzi obserwacje, dokumentuje je i ocenia.

Nasze przedszkole:

Kontakt

ul. M. Palucha 15
60 – 409 Poznań
Tel.: +48 601 247 935
e-mail: przedszkole@ene-due-rabe.pl

Przyjmujemy Zgłoszenia »

Tel.: +48 601 247 935